LOADING CLOSE

ניהול מסעדות

חברת יפתח ייעוץ לעסקי מזון מספקת שירות ייחודי – ניהול מסעדות לבעלי עסקי מזון.
שירות ניהול מסעדות פותר עבור בעל העסק את הצורך באיתור מנהל מתאים.
איתור מנהל מתאים והכשרתו לנהל את המסעדה הינם חלק שני בשירות,
החלק הראשון בשירות ניהול מסעדות הוא השמת מנהל זמני.

איך זה עובד?

מרגיש שמנהל המסעדה שלך לא מספיק טוב?

לא מצליח לגייס מנהל מסעדה התואם את רוח העסק?

שירות ניהול מסעדות של חברת יפתח ייעוץ לעסקי מזון תדאג להשמה מיידית של מנהל מסעדה מוכשר ובעל ניסיון רב,
מנהל זה יעבוד במסעדה כמנהל בפועל וידאג בנוסף ל-
 לייצב את המסעדה
לבנות תשתית ניהולית
לבצע שינויים נדרשים
הכשרת והדרכת צוות

הכשרה והדרכת צוות – בתקופת הזמן הראשונה, המנהל הזמני בהתייעצות עם יועץ ארגוני מבצע שינויים בתפקידים בעסק במידת הצורך, מגדיר תפקידים, מגייס עובדים, כותב הדרכות ומעביר הדרכות מקצועיות לצוות.

ביצוע שינויים נדרשים – המנהל הזמני והיועצים של חברת יפתח כותבים תכנית עבודה לאחר הצבת מטרות יחד עם בעל העסק. תוכנית עבודה זו מכילה שינויים נדרשים שמנהל המסעדה הזמני מבצע.

תשתיות ניהוליות – בחינת התשתיות הניהוליות, עדכונם והטמעת שיטות עבודה מתקדמות.

ייצוב המסעדה – במידה והמסעדה נמצאת במצב תפעולי לא תקין. מנהל המסעדה הזמני יטפל בבעיות הבוערות תוך מתן פתרונות ארוכי טווח.

לאחר תקופה זו אנו נגייס מנהל חדש, נעביר אותו חפיפה מסודרת והכשרה יסודית כדי שיוכל לנהל את המסעדה שלך בהצלחה.
בנוסף נלווה את המנהל לאורך שלושה חודשים לאחר ההשמה.

 

רוצה לשים את ניהול המסעדה בידיים של מקצוען?

למתעניינים בניהול עסקי מזון
מלאו פרטיכם כאן