LOADING CLOSE

הקמת רשת מזון

מהו ייעוץ אסטרטגי ?

הקמת רשת מזון מעסק בודד או מרעיון מחייבת בדיקה. בדיקת הרעיון העסקי, הפוטנציאל והיכולת למשש.
ייעוץ אסטרטגי עסקי לעסקי מזון מתייחס לסביבה התחרותית ומטרתו גיבוש אסטרטגיה אשר תוביל את העסק על דרך המלך לאורך זמן. הייעוץ כולל תכנון אסטרטגיה בפן העסקי ופן השיווקי.
תהליך של ייעוץ אסטרטגי נמשך בין שלושה לשישה חודשים וכולל מספר יועצים המגיעים לעסק אשר צופים בהתנהלות ומנתחים דו"חות על מנת לייצר הבנה של העסק והסביבה בה הוא פועל ולייצר קווים מנחים להתנהלות העסקית והשיווקית בעתיד.

חושב על הקמת רשת?

לא כל עסק מצליח מתאים להיות רשת!
בדוק האם העסק שלך מתאים להפוך לרשת.

בחירת המיקום והזכיין

העסק צריך להיות פשוט להפעלה וקל לניהול. יש לספק לזכיין נתונים מדוייקים של עלויות עובדים, עלויות מזון, התפלגות מכירות ועוד

ישנה חשיבות עליונה למיקום שיקבע לפי סוג העסק וחשיבות גדולה עוד יותר לבחירת זכיין מתאים.

זכיין טוב = הצלחה ומינוף המותג

זכיין לא טוב = כשלון, עוגמת נפש, התעסקות מוגברת ויצירת שם רע למותג

לפני כניסה להוצאות מיותרות, מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי ולבצע בדיקות מעמיקות של כדאיות הקמת רשת מזון.

דמי ניהול והוצאות שיווק

לאחר תשלום דמי זיכיון חד פעמיים נהוג לגבות תשלום חודשי מהזכיינים על סך 4% עד 7% המהווים את דמי הניהול החודשיים בנוסף להוצאות שיווק של 1%-2% מגובה המחזור החודשי של הזכיין.

תשלומים אלה מכסים את ההתנהלות השוטפת של הרשת, החזר השקעה והוצאות הניהול. סכומים אלה בדרך-כלל לא מספקים רווח עבור הרשת ואין להסתמך עליהם ככאלה.

רווח

מקור הרווח העיקרי של רשת מזון צריך להיות ממכירת מוצרים לזכיינים. יצירת סל מוצרים אטרקטיבי לסניפי הרשת ומכירתו לזכיינים תייצר הכנסה משמעותית עליה ניתן להשען לאורך זמן.

רווח של הזכיין –

תוכנית עסקית מהודקת שמשאירה לזכיין רווח תפעולי (אחרי הוצאות קבועות, הוצאות מזון ועלות כוח אדם) של 15 אחוז מהווה פלטפורמה מוצלחת ואפשרית למכירה.

חושב על הקמת רשת מזון? רוצה לבדוק התאמה של המוצר שלך לרשת?

השאר פרטים עכשיו!


Fatal error: Call to undefined function is_product_category() in /home/eladpele/public_html/Clients/Yiftach/wp-content/plugins/embed-google-adwords-codes-on-woocommerce/embed_google_adwords_codes.php on line 196