LOADING CLOSE

Uncategorized

הנדסת תפריט

הנדסת תפריט = גידול רווחיות במסעדה ב- 15 אחוז ויותר

למד כיצד לנתח את התפריט כדי לשפר רווחיות

תהנה מגדילה של 15 אחוז ברווחיות, עיצוב מחדש של תפריט ורווחים נוספים

האסטרטגיות שלעיל נכונות לכל סוגי התפריטים : תפריטי אוכל …